Ban tâm linh – Công ty Bất động sản Tuấn 123

Chúng tôi luôn xác định hiệu quả công việc là do năng lực của chính bản thân mình, không phải do cầu khấn mà có. Tuy nhiên, Công ty cũng luôn nhận thấy được vai trò của hoạt động tâm linh đối với mỗi con người Việt Nam nói chung và các thành viên trong Công ty nói riêng. Qua đó, các thành viên có cơ hội được tìm hiểu nét văn hóa truyền thống của dân tộc, làm cho tâm hồn được thư thả, thoải mái. Ban Tâm linh được Công ty thành lập với chức năng phụ trách tổ chức các hoạt động tâm linh như đi lễ, đi chùa, du lịch tâm linh, …, bảo đảm các hoạt động được diễn ra lành mạnh, không mê tín dị đoan, đúng pháp luật. 

1. Chức năng: 
+ Chức danh: 1 Trưởng ban, 5 Phó ban cùng các thành viên hỗ trợ.
+Tổ chức các hoạt động thăm quan tìm hiểu về tâm linh cho thành viên trong Công ty hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
+ Tổ chức các chuyến du lịch tâm linh ngắn ngày hoặc dài ngày trên cả nước.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *