Tổng kết năm 2017 – Công ty Bất động sản Tuấn 123

TỔNG KẾT NĂM 2017 – TUẤN 123

Địa điểm: Hội trường 10.11 Đại học Sư phạm Hà Nội sau đó di chuyển ra Vịnh Hạ Long.
Nhân sự: 1200 thành viên.
Tổng đạo diễn: TK Phương.
Tổng kết năm 2017 - Công ty Bất động sản Tuấn 123

Tổng kết năm 2017 - Công ty Bất động sản Tuấn 123

Tổng kết năm 2017 - Công ty Bất động sản Tuấn 123

Tổng kết năm 2017 - Công ty Bất động sản Tuấn 123

Tổng kết năm 2017 - Công ty Bất động sản Tuấn 123

Tổng kết năm 2017 - Công ty Bất động sản Tuấn 123

Tổng kết năm 2017 - Công ty Bất động sản Tuấn 123

Tổng kết năm 2017 - Công ty Bất động sản Tuấn 123

Tổng kết năm 2017 - Công ty Bất động sản Tuấn 123

Tổng kết năm 2017 - Công ty Bất động sản Tuấn 123
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *